دولت چگونه خود را از خاموشی های سال آینده نجات داد؟

به گزارش وبلاگ مهدی، تهران (پانا) - گزارش اخیر اتاق بازرگانی ایران نشان می دهد در شرایطی که سیاستگذار میلی به حذف رویه غلط قیمت گذاری دستوری در صنعت برق ندارد، بعضی اصلاحات در بودجه، راه را برای افزایش فراوری برق هموار می نماید. تهاتر بدهی فراوریکنندگان برق با محموله های نفتی، یک راه برای خروج صنعت برق از بحران اقتصادی معرفی گردید.

دولت چگونه خود را از خاموشی های سال آینده نجات داد؟

به گزارش دنیای اقتصاد، تسویه بدهی 40هزار میلیارد تومانی صنعت برق، پله فرار دولت از خاموشی1401 است. گزارش تازه مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران نشان می دهد، اصلاح لایحه بودجه 1401 راه میانبر تغییر شرایط صنعت برق است. از آنجا که سیاستگذار به حذف قیمت گذاری دستوری به عنوان عامل اصلی زمینگیر شدن فراوری برق توجه چندانی ندارد، تعبیه 6ابزار در دل بودجه 1401 می تواند تا حدی اسباب رونق فراوری برق در کشور را فراهم کند. بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی با مرور لایحه بودجه 1401 تاکید نمود که با 6اصلاح می توان جهت را برای تسویه بدهی فعالان صنعت برق، تقویت انگیزه سرمایه گذاری در آنها، تسریع در تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی و کاهش هزینه فراوری برق باز کرد. در جدول پیشنهادهای اتاق بازرگانی تاکید شده است که برنامه مالی سالانه دولت تاثیر چشمگیری بر بخش خصوصی فعال در صنعت برق دارد. برای نمونه وجود ابزارهایی نظیر ماده 12 قانون برطرف موانع فراوری می تواند فضای تسویه بدهی 40هزار میلیارد تومانی دولت به مالکان نیروگاه ها را به وسیله تهاتر نفت تسریع کند. بعلاوه این جهت می تواند به شکل دیگری در قالب تهاتر بدهی صنایع برق با هزینه های مالیاتی و جرایم دیرکرد، فضای فعالیت در صنعت برق را تسهیل کند.

از آنجا که از زمان تهیه اسناد برنامه های پنجم و ششم ایجاد ظرفیت فراوری برق به اندازه سالانه 5 هزار مگاوات در اولویت بوده و نوسازی و توسعه شبکه فرسوده برق کشور در برنامه وزارت نیرو هدف گذاری شده، بازخوانی پیشنهادهای اتاق بازرگانی حائز اهمیت است. گزارش تصریح می نماید از آنجا که تحریک فراوری برق تنها راه پایدار گریز از خاموشی در کشور است، دولت باید در اسرع وقت نسبت به تسویه بدهی خود به بخش فعالان خصوصی صنعت برق اقدام کند. شواهد گزارش اتاق بازرگانی و نیز آنالیز داده های صنعت برق نشان می دهد فضای نامناسب فعالیت برای بازیگران این بخش موجب شده است تا نه تنها انگیزه توسعه سرمایه گذاری و ساخت نیروگاه به شدت کاهش یابد، بلکه فعالان این بخش از سرمایه گذاری برای نوسازی و توسعه شبکه نیز عاجر بمانند؛ ازاین رو ضرورت بهبود تراز مالی صنعت برق باید در کانون اهداف سیاستگذاران حوزه برق قرار گیرد. اصلاح تبصره های یک، 5، 6 و 15 لایحه بودجه در کنار استفاده از ظرفیت ماده 12 قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر امکان احیای این توان را به شکل مناسبی فراهم می نماید؛ هرچند در درازمدت ضروری است دولت نسبت به طراحی مکانیزمی که طی آن تغییر و تحول قیمت همسو با اقتضائات زمان پذیرفته شود اقدام کند و از خطای فاحش دستوری کردن قیمت برق دست بردارد؛ موضوعی که بی توجهی به آن توان فراوری برق در کشور را نه تنها تقویت نمی کند؛ که خاموشی را به مهمان اصلی اقتصاد ایران در دهه نخست قرن 15 تبدیل خواهد نمود و در نهایت این موضوع گریبان همه مصرف کنندگان از جمله خود دولت و صنایع را خواهد گرفت.

از آنجا که عدم تعادل ساختاری بودجه اجازه نخواهد داد از مجرای سیاست های مالی دولت و وزارت نیرو امکان تقویت فراوری برق در کشور همسو با رشد احتیاجهای نو فراهم شود، به کارگیری توان بخش خصوصی در این زمینه الزامی است؛ موضوعی که تمرکز بر آن باید بالاترین وزن را در طراحی ابزارهای سیاستی به منظور مدیریت بخش نیرو به عنوان بخش حیاتی و استراتژیک اقتصاد کشورداشته باشد.

در حال حاضر، ناتوانی دولت در تخصیص مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش برق در قوانین بودجه به بدهی 40 هزار میلیارد تومانی دولت به صنعت برق منجر شده است. عمده پیشنهادهای اتاق ایران به دولت حول محور حل عدم توازن کنونی میان منابع و مصارف صنعت برق و در نظر گرفتن ابزارهایی برای تامین منابع مورد احتیاج به منظور کاهش بدهی دولت به صنعت برق است. لازم به یادآوری است تا زمانی که این بدهی پرداخت نشود یا به طور کلی قیمت گذاری دستوری کمرنگ نشود، کاهش قدرت نقدینگی و توان مالی واحدهای فراوریی صنعت برق برای توسعه و نوسازی شبکه فراوری و توزیع ناکافی خواهد بود. در عین حال با تداوم این شرایط در کنار بروز نوسانات شدید مالی و ارزی که طی یک دهه اخیر پیوسته بخش ثابتی از حیات اقتصاد ایران بوده است، بخش خصوصی انگیزه ای برای سرمایه گذاری و فراوری بیشتر برق ندارد. شواهد موجود نشان می دهد در بودجه 1401 به رغم افزایش بودجه وزارت نیرو، عمده منابع به سمت بخش آب راهنمایی می شود و آنچه در نهایت برای توسعه صنعت برق تدارک دیده شده، بسیار ناکافی است.

گزارش مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی حاکی از آن است که سهم منابع عمومی دولت در تامین بودجه تملک دارایی های سرمایه ای شرکت های زیرمجموعه صنعت برق که به مخارج عمرانی این صنعت تخصیص می یابد، مجموعا یک درصد است که نشان می دهد عملا رشد و توسعه صنعت برق از این محل قابل دسترسی نیست. بعلاوه هدف گذاری دولت طبق برنامه های پنجم و ششم، ایجاد سالانه 5هزار مگاوات برای فراوری برق است که این ظرفیت اضافه، احتیاجمند تامین 800هزار میلیارد منابع ریالی یا 2.750 میلیارد یورو منابع ارزی است. مقایسه این اعداد با حجم منابع در نظر گرفته در بودجه 1401 به این منظور که حدود 10هزار میلیارد تومان است (معمولا تخصیص پیدا نمی کند) نشان می دهد هیچ راهی جز تحریک انگیزه بخش خصوصی برای نیروگاه سازی نیست.

اهم پیشنهادهای بودجه ای اتاق بازرگانی

اتاق ایران در یک بسته سیاستی به منظور احیای توان فراوری برق و بازسازی ساختارهای فرسوده این صنعت به دولت برای تغییر بودجه 1401، 6پیشنهاد ارائه نموده است. پیشنهاد اول حول محور استفاده از ظرفیت ماده 12 قانون برطرف موانع فراوری طراحی شده که تاکید دارد با استفاده از نفت می توان برای ایفای تعهدات قراردادهای بیع متقابل و پرداخت مطالبات فعالان خصوصی صنعت برق استفاده کرد. ماده پیشنهادی اتاق ایران تصریح نموده است تا مبلغ 98هزار میلیارد تومان از بدهی قطعی دستگاه های اجرایی ذی ربط به اشخاص (حقیقی، حقوقی، تعاونی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بخش های خصوصی) و تا 38هزار میلیارد تومان در اجرای تکالیف قانون، محموله یا حواله نفت و میعانات گازی تحویل شده و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و به وسیله منابع و مصارف عمومی دولت با خزانه داری کل کشور، اعمال حساب کند.

در پیشنهاد دوم از محل ابزار تهاتر نفت و...، درخواست شده جهت برای تسویه بدهی نیروگاه های غیردولتی فراهم شود. در متن این پیشنهاد آمده است: نیروگاه های غیردولتی فراوریکننده برق در شرایط فعلی بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان مطالبات انباشته از سازمان های زیرمجموعه وزارت نیرو دارند؛ مطالباتی که عدم پرداخت به موقع آنها شرایط بسیار سختی را برای تامین هزینه های جاری اداره نیروگاه و انجام به موقع تعمیرات و نگهداری ایجاد می نماید. تهاتر با نفت یکی از شیوه های ممکن برای پرداخت مطالبات نیروگاه هاست، بر همین اساس پیشنهاد زیر ارائه می شود. گفتنی است در جدول شماره 9 لایحه بودجه 1401 برای مابه التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده فروش برق منابعی در نظر گرفته نشده است و چنانچه ظرفیت هایی برای پرداخت مطالبات نیروگاه ها در قانون بودجه دیده نشود، ناتوانی وزارت نیرو در پرداخت بدهی های فراوریکنندگان برق به تشدید بحران نقدینگی در این بخش و قفل شدن هر گونه فعالیت جاری و توسعه ای در صنعت برق منجر خواهد شد. استفاده از ابزار تهاتر نفت و میعانات گازی با این بدهی، ضمن تقویت بنیه صنعت برای سرمایه گذاری، به توازن رابطه دولت و بخش خصوصی در حوزه انرژی یاری خواهد نمود و گرای مثبتی به سرمایه گذاران نو برای حضور در صنعت برق خواهد داد.

ابزار دیگری که مورد تاکید اتاق بازرگانی است، تهاتر بدهی های شرکت های به سازمان امور مالیاتی و بانک هاست. مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی گفته که در سال های گذشته بخشی از مطالبات بخش خصوصی صنعت برق از وزارت نیرو و شرکت توانیر با تکیه بر ظرفیت های تهاتر بدهی های شرکت ها به سازمان امور مالیاتی و بانک ها صورت می پذیرفت. در این راستا تداوم استفاده از بند ز تبصره 5 قانون بودجه1400 در قانون بودجه 1401 حیاتی است؛ حذف این بند به عنوان یکی از روش های قابل استفاده در پرداخت بدهی های وزارت نیرو، بخش خصوصی را در تسویه مطالباتش از دولت محدودتر خواهد نمود. بنابراین پیشنهاد شده تبصره 5 به روال قانون 1400 در قانون 1401 ابقا شود.

پیشنهاد دیگر این نهاد، توجه به بخش دیگری از مسائل صنعت برق در بخش پیمانکاران است. از آنجا که در معاملات پیمانکاری، پرداخت ها عموما به صورت مرحله ای و متناسب با پیشرفت کار مطابق با مندرجات قرارداد فیمابین کارفرما و پیمانکار پرداخت می شود، به علت عدم پرداخت یکجای مبلغ قرارداد به پیمانکار، ضروری است مالیات آن نیز در هر مرحله به صورت مجزا و از محل مبلغ قرارداد و به وسیله کارفرما پرداخت شود. بنابراین چنانچه کارفرما در پرداخت مالیات ها به تعهدات خود عمل نکند، پیمانکار بدهکار مالیاتی قلمداد خواهد شد و حق بهره مندی از بعضی امکانات از جمله استفاده از خدمات بانکی، موسسات مالی و اعتباری و ثبت در دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاه های اجرایی را نخواهد داشت. با عنایت به اینکه زیان وارده به پیمانکار در این شرایط ناشی از قصور کارفرماست، پیشنهاد می شود در راستای شفاف سازی نحوه پرداخت مالیات در این گروه از قراردادها و پیشگیری از اختلافات مالیاتی، بند ل تبصره 6 قانون بودجه 1400 در بودجه 1401 ابقا شود. براین مبنا پیشنهاد شده در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. بخش دیگر پیشنهاد اتاق، به ابقای بند ز تبصره 15 قانون بودجه 1400 برمی شود که ظرفیت های بسیار مناسبی برای توسعه و نوسازی شبکه فرسوده برق کشور، بهبود نقدینگی فعالان خصوصی و کاهش بدهی های وزارت نیرو و افزایش توان فراوریی به وسیله سرمایه گذاری در صنعت برق وجود داشت. این ظرفیت ها با توجه به کمبود منابع توسعه ای وزارت نیرو از یکسو و احتیاج صنعت به توسعه و نوسازی شبکه و اصلاح الگوی مصرف از سوی دیگر، می تواند نقش بسزایی در پیش برد طرح های مرتبط با حوزه های مذکور داشته باشد. بنابراین پیشنهاد می شود بند مذکور در بودجه 1401 با اصلاحاتی به توضیح زیر ابقا شود: وزارت نیرو مکلف است میانه بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی های فلزی و واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای میانه نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه های دارای قرارداد تبدیل انرژی (ای.سی.اِی) محاسبه و دریافت کند. منابع حاصل از محل افزایش بهای برق این صنایع به صورت صددرصد به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود تا صرف توسعه و نوسازی شبکه فرسوده برق کشور شود.آخرین پیشنهاد نیز به تسویه بدهی ها از محل واگذاری اموال و دارایی های دولتی بازمی شود. پیشنهاد اتاق این است که با توجه به کمبود منابع توسعه ای صنعت برق، واگذاری املاک و دارایی های راکد می تواند به عنوان یک منبع بالقوه تامین مالی در جهت نوسازی تاسیسات و شبکه فرسوده برق در منطقه ها کمتر توسعه یافته و اتمام طرح های نیمه تمام کاربرد داشته باشد. بنابراین پیشنهاد می شود بند ط تبصره 15 قانون بودجه 1400 ابقا و به بودجه سال 1401 الحاق شود.

منبع: خبرگزاری پانا

به "دولت چگونه خود را از خاموشی های سال آینده نجات داد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دولت چگونه خود را از خاموشی های سال آینده نجات داد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید